วิธีแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ localhost ถูกปฏิเสธ

ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์หงุดหงิดอย่างมาก ไม่ว่าคุณกำลังพยายามสร้างการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่องบนเครือข่ายท้องถิ่นหรือพยายามเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การมีปัญหากับเครือข่ายของคุณอาจเป็นเรื่องน่าปวดหัวอย่างมาก ปัญหาทั่วไปที่ผู้ใช้ประสบคือการได้รับ “การเชื่อมต่อ localhost ถูกปฏิเสธ” ข้อผิดพลาดเมื่อพยายามเข้าถึง localhost URL ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อพยายามเข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานบนเครื่องเดียวกัน และอาจแก้ไขได้ยาก ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพูดถึงความหมายของข้อผิดพลาด “localhost connection reserved” พูดถึงสาเหตุที่เป็นไปได้บางประการ และอธิบายรายละเอียดวิธีการแก้ไข ข้อมูลนี้ควรช่วยให้ผู้ใช้ระบุและแก้ไขสาเหตุของข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้พวกเขาสามารถกลับไปใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้โดยเร็วที่สุด

ตรวจสอบว่าไฟร์วอลล์คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ปิดกั้นการเชื่อมต่อ

ขั้นตอนแรกในการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด “การเชื่อมต่อในเครื่องถูกปฏิเสธ” คือการตรวจสอบว่าไฟร์วอลล์ของคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ปิดกั้นการเชื่อมต่อ ไฟร์วอลล์สามารถกำหนดค่าให้อนุญาตหรือปฏิเสธการเชื่อมต่อขาเข้า และหากการเชื่อมต่อกับโลคัลโฮสต์ของคุณถูกบล็อก อาจเป็นสาเหตุของข้อผิดพลาด ในการตรวจสอบ ให้เปิดการตั้งค่าไฟร์วอลล์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วมองหากฎหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อขาเข้า หากสิ่งเหล่านี้บล็อกการเชื่อมต่อ ให้ลองเปลี่ยนเพื่อให้อนุญาต

ดูสิ่งนี้ด้วย  http://localhost/phpinfo.php

ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์กำลังฟังพอร์ตที่ถูกต้อง

ขั้นตอนต่อไปในการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ localhost ถูกปฏิเสธคือการตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์กำลังฟังพอร์ตที่ถูกต้อง ในการทำเช่นนี้ ให้เปิดพรอมต์คำสั่งและเรียกใช้คำสั่ง “netstat -an” ผลลัพธ์ของคำสั่งนี้จะแสดงพอร์ตการฟังและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตที่คุณพยายามเชื่อมต่อนั้นรวมอยู่ในรายการและเชื่อมโยงกับโปรแกรมที่ถูกต้อง ถ้าพอร์ตไม่อยู่ในรายการ แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้รับฟังพอร์ตนั้น และคุณต้องทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ว่าถูกต้อง

การตรวจสอบที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์เป็นขั้นตอนที่สามในการแก้ไขข้อผิดพลาด “การเชื่อมต่อโลคัลโฮสต์ถูกปฏิเสธ” ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่ IP ถูกต้องและสามารถเข้าถึงได้ โดยทั่วไป ที่อยู่ IP นี้ควรเป็นที่อยู่ IP ของ localhost (127.0.0.1) หากคุณกำลังเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ได้จากเครื่องไคลเอนต์ นอกจากนี้ วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดคือใช้ชื่อโดเมนแบบเต็มเพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อไม่ถูกบล็อกโดยไฟร์วอลล์

ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานการ์ดเครือข่ายที่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่สี่ในการแก้ไข “การเชื่อมต่อ localhost ถูกปฏิเสธ” ข้อผิดพลาดคือเพื่อให้แน่ใจว่าการ์ดเครือข่ายที่ถูกต้องเปิดอยู่ นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งหากคุณติดตั้งการ์ดเครือข่ายมากกว่าหนึ่งการ์ด เนื่องจากการเปิดใช้งานการ์ดทั้งสองพร้อมกันอาจทำให้เกิดปัญหาได้ หากต้องการตรวจสอบสิ่งนี้ ให้ใช้ Device Manager ของ Windows เพื่อดูคุณสมบัติของการ์ดแต่ละใบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ์ดสำหรับการเชื่อมต่อ localhost เปิดอยู่ ถ้าไม่ใช่ ให้เปิดใช้งานและรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ

ดูสิ่งนี้ด้วย  localhost:5557 google oauth start

ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ว่าหน่วยความจำไม่หมด

The fifth step in resolving a “localhost connection refused” error is to check the server is not running out of memory. If the server is running out of memory, the processor may be too busy to accept new connections. To check the server’s memory usage, use the command line to run the “free” command. This will display the amount of memory available in the server. If all the memory is in use, try restarting the server or freeing up memory by closing any unnecessary applications.

ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้โอเวอร์โหลด

Checking to see if the server is too busy is the sixth step in fixing a localhost connection refused error. When a server is too busy, it can’t respond quickly to requests from clients, which can cause connection errors and timeouts. To check if the server is overloaded, look for high CPU usage and memory usage in the server’s task manager. If the server is overloaded and the CPU and memory usage are higher than usual, this could be the cause of the connection refused error.

ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์กำลังเรียกใช้บริการที่ถูกต้อง

ก่อนลองทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาใดๆ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ที่คุณพยายามเชื่อมต่อนั้นเรียกใช้บริการที่ถูกต้อง ตรวจสอบการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้แน่ใจว่าบริการที่จำเป็นทั้งหมดทำงานอยู่ และพอร์ตที่ใช้เปิดอยู่และไม่ถูกบล็อกโดยไฟร์วอลล์ หากเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ใช้บริการที่ถูกต้อง คุณจะไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อได้ ปัญหาอื่นอาจเป็นไปได้ว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้กำหนดค่าอย่างถูกต้องและไม่ยอมรับคำขอการเชื่อมต่อ ตรวจสอบการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้การเชื่อมต่อสำเร็จ

ดูสิ่งนี้ด้วย  http://localhost:8080

ตรวจสอบไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์เพื่อหาข้อผิดพลาดหรือคำเตือน

The eighth step to resolving a localhost connection refusal is to check the server log files for any errors or warnings. If you’re using Apache, you can find the log files in the Apache logs directory. Open the log files and check for any error messages that might be related to the “localhost connection refused” issue. If there are errors or warnings, try to find out where the problem is coming from and fix it. If you can’t figure out what’s wrong, you might need to ask your web host or server administrator for help.

In conclusion, resolving the “localhost connection refused” error is not a difficult process. All you need to do is access your web server settings, check your firewall and antivirus settings, disable your proxy, restart your services, and check the host, port, and protocol settings. If all of these steps are followed, you should be able to resolve the “localhost connection refused” error quickly and easily.