Làm cách nào để di chuyển một trang web WordPress trực tiếp sang localhost xampp?

Chuyển một trang web WordPress trực tiếp sang localhost XAMPP là một bước quan trọng phải được lên kế hoạch và thực hiện cẩn thận. Cho dù bạn là nhà phát triển, nhà thiết kế hay chủ sở hữu trang web tự làm, thì việc chuyển đổi trang web WordPress sang localhost XAMPP không phải lúc nào cũng đơn giản. Điều quan trọng là phải làm quen với cả WordPress và môi trường máy chủ cục bộ, cũng như toàn bộ quá trình. Chúng ta sẽ xem cách chuyển một trang web WordPress đang hoạt động sang localhost XAMPP trong bài đăng trên blog này. Chúng tôi sẽ nói về những lợi ích của việc này, đưa ra hướng dẫn từng bước và chỉ ra bất kỳ rủi ro nào có thể xảy ra. Đến cuối bài tiểu luận này, bạn sẽ biết mọi thứ bạn cần biết để tự tin chuyển trang web WordPress trực tiếp của mình sang localhost XAMPP.

YouTube băng hình

Nhận XAMPP và cài đặt nó trên hệ thống cục bộ của bạn.

Bước đầu tiên để di chuyển một trang web WordPress trực tiếp sang localhost XAMPP là tải xuống và cài đặt XAMPP trên PC cục bộ của bạn. Đây là một quy trình đơn giản, nhưng bạn phải đảm bảo rằng bạn đang tải xuống phiên bản chính xác cho máy của mình. Sau khi tải xuống hoàn tất, bạn phải cài đặt ứng dụng. Bạn phải chỉ định nơi bạn sẽ cài đặt XAMPP trong suốt quá trình cài đặt. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi chạy bảng điều khiển XAMPP và các mô-đun Apache và MySQL.

Xuất cơ sở dữ liệu từ trang web WordPress trực tiếp.

Bước đầu tiên trong việc di chuyển một trang web WordPress trực tiếp sang localhost XAMPP là xuất cơ sở dữ liệu của trang web WordPress trực tiếp. Để làm như vậy, hãy truy cập trang phpMyAdmin của trang web WordPress trực tiếp của bạn, chọn cơ sở dữ liệu, sau đó chọn tab Xuất. Chọn kỹ thuật Xuất nhanh, sau đó nhấn nút Bắt đầu. Sau khi xuất xong, hãy lưu tệp .sql vào PC của bạn. Đây là lệnh sẽ được sử dụng để nhập cơ sở dữ liệu vào máy chủ XAMPP.

Xem thêm  localhost từ chối kết nối mã studio trực quan

Chuyển các tệp từ trang web trực tiếp sang hệ thống cục bộ.

Giai đoạn tiếp theo trong quá trình di chuyển một trang web WordPress trực tiếp sang localhost XAMPP là sao chép các tệp từ trang web trực tiếp sang hệ thống cục bộ. Kết nối với máy chủ của trang web trực tiếp và tải các tệp xuống hệ thống cục bộ của bạn. Sau khi tải xuống, hãy giải nén nội dung và sao chép các thư mục và tệp vào thư mục htdocs của XAMPP. Trong khi di chuyển tệp và thư mục, hãy giữ nguyên cấu trúc thư mục.

Tạo một cơ sở dữ liệu mới và nhập dữ liệu đã xuất vào đó.

Sau đó, chúng ta phải xây dựng cơ sở dữ liệu mới và nhập dữ liệu đã xuất. Để làm như vậy, hãy khởi chạy chương trình XAMPP của bạn, điều hướng đến menu 'Cơ sở dữ liệu', sau đó nhấp vào 'Mới' để tạo cơ sở dữ liệu mới. Quay lại phpMyAdmin, nhấp vào tab 'Nhập', chọn tệp đã xuất từ bước trước đó và nhấp vào 'Đi'. Dữ liệu đã xuất của bạn hiện đã được nhập vào cơ sở dữ liệu mới được tạo.

Thiết lập cơ sở dữ liệu mới trong WordPress.

Bây giờ bạn có thể tiến hành giai đoạn cuối cùng về cách di chuyển trang web WordPress đang hoạt động sang localhost Xampp: thiết lập cơ sở dữ liệu mới trong WordPress. Để làm như vậy, hãy điều hướng đến tệp “wp-config.php” trong bảng điều khiển Xampp. Khi cửa sổ mở ra, bạn có thể chỉ định tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng và mật khẩu mới cho localhost Xampp. Cuối cùng, lưu tệp và trang web WordPress của bạn hiện đã được định cấu hình chính xác để chạy trên Xampp.

Sửa đổi tệp cấu hình WordPress trên máy cục bộ của bạn.

Thay đổi tệp cấu hình WordPress cục bộ là bước thứ sáu trong cách tiếp cận của chúng tôi để di chuyển trang web WordPress trực tiếp sang localhost XAMPP. Tệp này chứa tất cả thông tin cần thiết để cài đặt WordPress cục bộ của bạn kết nối với cơ sở dữ liệu, bao gồm tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng, mật khẩu và máy chủ lưu trữ. Để thực hiện các sửa đổi, hãy tìm tệp wp-config.php trong thư mục gốc của WordPress và thực hiện các điều chỉnh cần thiết. Nếu bạn đã di chuyển các tệp WordPress thành công, tất cả những gì còn lại là lưu các thay đổi và bạn sẽ sẵn sàng bắt đầu tạo trên localhost XAMPP.

Lưu các tệp của trang web vào máy chủ cục bộ của bạn.

Sau khi tải các tệp từ trang web WordPress trực tiếp xuống máy tính cục bộ của bạn, bạn phải tải các tệp này lên máy chủ cục bộ (XAMPP). Bạn có thể làm điều này với ứng dụng khách FTP như FileZilla. Sau khi kết nối với máy chủ cục bộ của bạn, hãy điều hướng đến thư mục 'htdocs' chứa tất cả các trang web của XAMPP. Tạo một thư mục mới cho trang web WordPress trực tiếp của bạn trong thư mục 'htdocs' và tải các tệp bạn đã tải xuống lên đó. Bây giờ bạn có thể xem trang web WordPress trực tiếp của mình trên XAMPP khi tất cả các tệp đã được tải lên.

Cài đặt và kích hoạt các plugin giống hệt nhau đã được sử dụng trên trang web trực tiếp.

Sau khi khôi phục bản sao lưu của trang web trực tiếp vào máy chủ cục bộ, bước tiếp theo là cài đặt và kích hoạt các plugin tương tự đã được sử dụng trên trang web trực tiếp. Chuyển đến bảng điều khiển quản trị viên WordPress trên localhost để thực hiện. Chọn Plugin > Thêm mới. Bây giờ hãy tìm và cài đặt các plugin đã được sử dụng trên trang web trực tiếp. Sau khi bạn đã cài đặt plugin, hãy chuyển đến tab Installed Plugins và kích hoạt chúng. Tất cả các plugin đang hoạt động trên trang web trực tiếp sẽ hoạt động trên máy chủ cục bộ.

Kiểm tra chức năng của trang web địa phương.

Sau khi hoàn thành tất cả các bước trước đó trong cách di chuyển trang web WordPress trực tiếp sang localhost XAMPP, bước tiếp theo là kiểm tra trang web cục bộ để biết chức năng phù hợp. Kiểm tra xem tất cả các trang có đang tải thành công không, nội dung phương tiện có liên quan có đang được phục vụ không và các menu điều hướng có hoạt động bình thường không. Bạn có thể quay lại và thực hiện bất kỳ sửa đổi cần thiết nào nếu có bất kỳ lỗi hoặc thắc mắc nào. Bạn có thể tiến hành giai đoạn tiếp theo sau khi bạn hài lòng.

Chuyển trang web cục bộ sang máy chủ trực tiếp.

Sau khi định cấu hình và xác minh trang cục bộ, bước cuối cùng là tải nó lên máy chủ trực tiếp. Điều này có thể được thực hiện với sự trợ giúp của ứng dụng khách FTP, chẳng hạn như FileZilla, cho phép bạn dễ dàng truyền tệp qua mạng. Thủ tục khá đơn giản, mặc dù nó có thể tốn thời gian. Trang web cục bộ hiện đã sẵn sàng để trực tuyến khi các tệp đã được tải lên. Trước khi bạn làm như vậy, hãy đảm bảo kiểm tra kỹ xem mọi thứ có hoạt động bình thường không.

Tóm lại, việc di chuyển một trang web WordPress trực tiếp sang XAMPP trên máy tính cục bộ là một quá trình khá dễ dàng. Để đảm bảo rằng tất cả các tệp được di chuyển đúng cách, bạn chỉ cần thực hiện một vài bước và một chút thời gian. Sau khi trang web đã được di chuyển sang localhost XAMPP, bạn sẽ có thể làm việc ngoại tuyến trên trang web đó và thực hiện bất kỳ sửa đổi hoặc cập nhật cần thiết nào mà không làm gián đoạn trang web đang hoạt động.

Mục lục