Jak přesunout živý web WordPress na localhost xampp?

Přenos živého webu WordPress na localhost XAMPP je zásadní krok, který je třeba pečlivě naplánovat a provést. Ať už jste vývojář, designér nebo majitel webu pro kutily, převod webu WordPress na localhost XAMPP není vždy jednoduchý. Je důležité znát jak WordPress, tak prostředí localhost a také celý proces. V tomto příspěvku na blogu se podíváme na to, jak přenést živý web WordPress na localhost XAMPP. Budeme mluvit o výhodách tohoto postupu, poskytneme pokyny krok za krokem a upozorníme na možná rizika. Na konci této eseje budete vědět vše, co potřebujete vědět, abyste mohli s jistotou přesunout svůj živý web WordPress na localhost XAMPP.

YouTube video

Získejte XAMPP a nainstalujte jej do místního systému.

Prvním krokem při přesunu živého webu WordPress na localhost XAMPP je stažení a instalace XAMPP na místní počítač. Toto je jednoduchý postup, ale musíte se ujistit, že stahujete správnou verzi pro váš počítač. Po dokončení stahování musíte aplikaci nainstalovat. Během instalační procedury musíte určit místo, kam nainstalujete XAMPP. Po dokončení instalace spusťte ovládací panel XAMPP a moduly Apache a MySQL.

Exportujte databázi z živého webu WordPress.

Prvním krokem při migraci živého webu WordPress na localhost XAMPP je export databáze živého webu WordPress. Chcete-li tak učinit, přejděte na stránku phpMyAdmin vašeho živého webu WordPress, vyberte databázi a poté vyberte kartu Export. Vyberte techniku rychlého exportu a stiskněte tlačítko Přejít. Po dokončení exportu uložte soubor .sql do počítače. Toto je příkaz, který bude použit k importu databáze na server XAMPP.

Viz také  localhost sid sid php

Přeneste soubory z aktivního webu do místního systému.

Další fází procesu migrace živého webu WordPress na localhost XAMPP je zkopírování souborů z živého webu do místního systému. Připojte se k serveru živého webu a stáhněte soubory do místního systému. Po stažení rozbalte obsah a zkopírujte adresáře a soubory do složky XAMPP htdocs. Při přemisťování souborů a složek ponechte adresářovou strukturu nedotčenou.

Vytvořte novou databázi a importujte do ní exportovaná data.

Poté musíme vytvořit novou databázi a importovat exportovaná data. Chcete-li tak učinit, spusťte svůj program XAMPP, přejděte do nabídky 'Databáze' a poté kliknutím na 'Nový' vytvořte novou databázi. Vraťte se do phpMyAdmin, klikněte na záložku 'Import', vyberte exportovaný soubor z předchozího kroku a klikněte na 'Go'. Vaše exportovaná data byla nyní importována do nově vytvořené databáze.

Nastavte novou databázi ve WordPressu.

Nyní můžete přejít do poslední fáze, jak migrovat živý web WordPress na localhost Xampp: nastavení nové databáze ve WordPressu. Chcete-li tak učinit, přejděte do souboru „wp-config.php“ v ovládacím panelu Xampp. Jakmile se okno otevře, můžete zadat nový název databáze, uživatelské jméno a heslo pro localhost Xampp. Nakonec soubor uložte a váš web WordPress je nyní správně nakonfigurován pro běh na Xampp.

Upravte konfigurační soubor WordPress na místním počítači.

Změna místního konfiguračního souboru WordPress je šestým krokem v našem přístupu k migraci živého webu WordPress na localhost XAMPP. Tento soubor obsahuje všechny informace potřebné pro vaši místní instalaci WordPress pro připojení k databázi, včetně názvu databáze, uživatelského jména, hesla a hostitele. Chcete-li provést úpravy, vyhledejte soubor wp-config.php v kořenové složce WordPress a proveďte potřebné úpravy. Pokud jste přesunuli soubory WordPress úspěšně, zbývá pouze uložit změny a budete připraveni začít tvořit na localhost XAMPP.

Uložte soubory webu na místní server.

Po stažení souborů z živého webu WordPress do vašeho místního počítače musíte tyto soubory nahrát na váš místní server (XAMPP). Můžete to udělat pomocí FTP klienta, jako je FileZilla. Po připojení k místnímu serveru přejděte do složky 'htdocs', která obsahuje všechny webové stránky XAMPP. Vytvořte novou složku pro svůj živý web WordPress ve složce 'htdocs' a nahrajte do ní soubory, které jste si stáhli. Po nahrání všech souborů si nyní můžete prohlédnout svůj živý web WordPress na XAMPP.

Nainstalujte a aktivujte identické pluginy, které byly použity na živém webu.

Po obnovení zálohy živého webu na localhost je následujícím krokem instalace a aktivace stejných pluginů, které byly použity na živém webu. Chcete-li to provést, přejděte na ovládací panel WordPress na localhost. Vyberte Pluginy > Přidat nový. Nyní vyhledejte a nainstalujte pluginy, které byly použity na živém webu. Po instalaci pluginů přejděte na kartu Installed Plugins a aktivujte je. Všechny pluginy, které jsou aktivní na živém webu, budou aktivní na localhostu.

Zkontrolujte funkčnost místního webu.

Po dokončení všech předchozích kroků při migraci živého webu WordPress na localhost XAMPP by dalším krokem mělo být otestování správné funkčnosti místního webu. Zkontrolujte, zda se všechny stránky úspěšně načítají, zda se zobrazují příslušné mediální podklady a zda správně fungují navigační nabídky. Pokud se vyskytnou nějaké chyby nebo obavy, můžete se vrátit a provést potřebné úpravy. Až budete spokojeni, můžete přejít k další fázi.

Přeneste místní web na živý server.

Po konfiguraci a ověření místního webu je posledním krokem jeho nahrání na živý server. Toho lze dosáhnout pomocí FTP klienta, jako je FileZilla, který umožňuje snadno přenášet soubory přes sítě. Postup je poměrně jednoduchý, i když může být časově náročný. Místní web je nyní připraven k připojení online, jakmile budou soubory nahrány. Než tak učiníte, ujistěte se, že vše funguje správně.

Abych to shrnul, přesun živého webu WordPress do XAMPP na místním počítači je docela snadný proces. Abyste se ujistili, že všechny soubory jsou přesunuty správně, trvá to jen několik kroků a nějaký čas. Jakmile bude stránka migrována na localhost XAMPP, budete na ní moci pracovat offline a provádět potřebné úpravy nebo aktualizace, aniž byste narušili živou stránku.

Index