http://localhost/phpmyadmin

Můžete také navštívit phpMyAdmin na vašem localhost pomocí tohoto tlačítka:

Přejděte na localhost/phpmyadmin

phpMyAdmin je bezplatný, open-source webový program pro správu databází napsaný v PHP, který je určen pro online správu databází MySQL. Nabízí provádění a provádění dotazů, stejně jako správu databází, správu tabulek, správu polí, správu vztahů, správu indexů, správu tabulek, správu vztahů a správu indexů. Procesy zálohování a importu, které provádí, často zahrnují zálohování archivů a import dat z externích zdrojů.

YouTube video

Jak spustím PHP v phpMyAdmin?

Nemůžete spustit PHP do phpMyAdmin.

Proč phpMyAdmin nefunguje

Většina uživatelů se při používání phpMyAdmin potýká s mnoha problémy. Konkrétním problémem je, že „phpmyadmin nefunguje“. S tímto problémem se potýkají kvůli nějakému poškození dat na serveru nebo poškození operačního systému. Pokud chcete problém vyřešit, měli byste postupovat podle níže uvedených kroků.

Běžný hostitel/phpmyadmin nefunguje – problém vyřešen

Nejprve přejděte na konfiguraci Apache.

Nyní přejděte na „httpd.conf“ Apache a zjistěte, zda neotevíráte kartu poznámkového bloku.“

Dokončete pomocí ctrl + F slovo „Listen“ nebo přejděte na Upravit a poté vyberte Najít.

Nahraďte „Listen 80“ za „Listen 8080.”

Znovu objevte, upravte „Poslouchat“ a uložte "Místní hostitel." ServerName: 80″ na „Localhost ServerName:8080.

“Hostitel národního prostředí/phpmyadmin je téměř opraven” “

Krok 6: Znovu přejděte na konfiguraci a vyberte „Apache (httpd-sss.conf).

Krok 7 znamená, že „Listen 443“ bude nalezen a „Listen 4433“ bude upraven

Krok 8: Najděte a nahraďte „“ za „“ a zálohujte jej.

Krok 9: Nastavte a vyberte „Configurations Service & Ports“ a aktualizujte a uložte port na 8080 a 4433.

Krok 10: Restartujte, phpmyadmin/localhost je vyřešen.

YouTube video

Viz také  http://localhost:5000

Index