http://localhost:5774

Din IP: 3.236.47.240
Kontinent: Nordamerika
Webbläsarens namn: Okänd
Operativ system: Okänd OS-plattform

I den här handledningen kommer vi att lära oss hur du får åtkomst till MySQL-databasen från den lokala värden med PHPMyadmin. Till att börja med måste du ha en giltig MySQL-serverinstans på din lokala dator. Om du inte har en ännu, kolla in vår guide om att installera och ställa in en MySQL-databasserver. När du har konfigurerat din MySQL-server eller anslutit den till din lokala värd kommer du att se något som liknar följande i din webbläsare: html> head> title>Welcome/title>: /title> /head> body> h1>a id =”välkommen”>Välkommen!/a>/h1> Detta betyder att allt är OK, och du kan fortsätta med nästa steg. För att komma åt MySQL-databasen från Apache/Nginx/Caddy/etc. behöver vi ett sätt att kartlägga portnumret som fungerar som ett gränssnitt mellan vår webbserver och omvärlden när HTTP-förfrågningar passerar genom den (dvs. den är mappad ). Kartläggning av portar hanteras av en programvara som kallas Port Forwarding. Du hittar mer information om port forwarding här . Låt oss fortsätta genom att skapa några kataloger för enkel hantering av MySQL-databaser och användare: mkdir /var/www/localhost/htdocs chown htdocs:www-data /var/www/localhost/htdocs Nu när vi har ställt in alla kataloger som krävs för att komma åt MySQL inifrån PHPMyAdmin, låt'

Vad är port localhost 5774

Portnumret localhost 5774 är en standarddel av localhost-konfigurationen. Porten är vanligtvis mappad till en lyssningsprocess som ger ett gränssnitt mellan din webbserver och omvärlden; det här gränssnittet kallas ofta för "en ingångspunkt". De typiska portnumren som används av din webbserver är 80, 443 och 8443.

Se även  http://localhost:3001

Problem med port localhost 5774

Problemet med port localhost 5774 är att det vanligtvis har en betydande inverkan på din webbservers prestanda. För att undvika fallgropar bör du använda andra portar som 3306 eller 3307. För att göra detta måste vi ändra portnumret i vår konfigurationsfil: sudo nano /etc/apache2/ports.conf och lägga till följande rad till den: Lyssna 80

Lösningar för problem med localhost 5774

Om du har problem med att ansluta till MySQL, här är några möjliga lösningar: – Se till att din brandvägg inte blockerar port 3306. – Kolla in dina inställningar på Apache/Nginx/Caddy/etc. och se till att MySQL-porten är öppen i konfigurationsfilen. – Om du fortfarande inte kan ansluta, försök att ta bort IPv6-adressen från din /etc/hosts-fil och se om det hjälper.

Slutsatser

Vikten av digital marknadsföring blir allt viktigare i takt med att företag försöker växa sin verksamhet. Med digital marknadsföring har du förmågan att nå din ideala målgrupp och få dem till direktköp. För varumärken som inte kan göra detta på egen hand, kan outsourcing av SEO-tjänster hjälpa till att driva resultat i form av ökat kundengagemang, högre konverteringsfrekvens och kvalitetspoäng för ditt företag.