http://localhost:3000

Först och främst, hej mina kära läsare…… idag ska vi prata om lite användbar information relaterad till vår dator och teknologi…… som rubriken säger skulle den här diskussionen handla om att starta en lokal värdserver……ibland möter vi ett fel vid start en webbserver på våra datorer eller en personlig bärbar dator, så hur man löser problemet...här ska vi prata om detta problem och erbjuda lite mer.

Hur startar jag min localhost 3000-server

Det måste finnas en tjänst på kajen.

Om du går till http://localhost:3000 i din webbläsare och du inte ser något, kanske du inte driver en server som är värd att reagera på HTTP-frågor.

Tjänsten kan inte vara en databasserver.

Webbservrar är HTTP-servrar, även om det också finns andra typer av servrar. Till exempel, om du har en telnet-server som körs på port 3000, skulle webbläsaren inte svara på HTTP-förfrågningar. Om du kör något annat än en HTTP-server, se till att du använder rätt klient.

Hur börjar jag med Node.js efter att jag installerat det?

När vi har byggt Node.js, låt oss skapa vår första webbserver. Skapa en fil som heter app.js som innehåller följande innehåll:

const http = require('http'); const värdnamn = '127.0.0.1'; const port = 3000; const server = http.createServer((req, res) => { res.statusCode = 200; res.setHeader('Content-Type', 'text/plain'); res.end('Hello World'); }) ; server.listen(port, värdnamn, () => { console.log(`Server som körs på http://${värdnamn}:${port}/`); });

Se Node.js Introduktion för en mer detaljerad guide för att komma igång med Node.js.

Hur kontrollerar du vad som körs på port 3000

Låt oss titta på den första porten som är associerad med port 3000; det är den som hjälper oss att ansluta till localhost. I tidigare versioner av WordPress skulle vi använda den här porten för att vara värd för statiska HTML-sidor med PHP. Många antar att PHP-FPM inte beter sig, men det betyder inte att PHP inte fungerar. Ett oförutsett problem kan uppstå med domänens lokala värd eller så kan brandväggens brandvägg av misstag ha blockerat kontakten med den lokala värden. Om dina bekymmer är på SOH, kan dina problem också härröra från en annan del av systemet. om du är orolig för din IP-konfiguration och din NAT/brandvägg inte har fungerat, kontakta din Internetleverantör för ytterligare information.

Hur dödar jag 3000 portar?

Det verkar som att min Node.js-app på localhost:3000 håller på att krascha. När jag försökte starta det gick nodansökningsprocessen och jag fick veta att det fortfarande var den gamla, så jag var tvungen att avsluta den för att kunna starta den nya.

Låt oss expandera: Vi kan tänka på det så här:

netstat -ano | findstr :ditt portnummer

taskkill /PID skriv dinPID här /F