Přístup odepřen pro uživatele root localhost pomocí hesla ano

Zabezpečení systému je zásadní pro všechny podniky, protože schopnost bezpečného přístupu k důležitým systémům a datům a jejich řízení je zásadní pro každodenní provoz. V důsledku toho je rozpoznání typických bezpečnostních chyb a problémů systému klíčovým aspektem budování a udržování účinného bezpečnostního postavení. V tomto příspěvku na blogu se podíváme na typický problém se zabezpečením systému: chyba „přístup odmítnut pro uživatele root localhost pomocí hesla ano“. Tento problém je často způsoben nesprávným ověřením uživatele nebo konfigurací přístupových oprávnění a pro jeho vyřešení je zásadní znát hlavní důvod. Projdeme si specifika této chyby a jak ji odstranit a opravit, abychom zajistili zabezpečení systému.

YouTube video

Při připojování k databázi MySQL dochází k problémům s odepřením přístupu.

Při pokusu o připojení k databázi MySQL je běžná zpráva „Přístup odmítnut pro uživatele root localhost pomocí hesla ano“. Tato chyba označuje, že poskytnuté přihlašovací údaje jsou neplatné a nelze je použít k ověření uživatele. K tomu může dojít, pokud je databáze nastavena tak, aby vyžadovala heslo, ale poskytnuté přihlašovací údaje neodpovídají požadovanému heslu. Při pokusu o připojení k databázi MySQL se ujistěte, že jsou přihlašovací údaje správné.

Specifická problémová zpráva je 'přístup odmítnut pro uživatele root localhost pomocí hesla ano'.

Chybová zpráva „Access Forbidden for User Root Localhost using Password Yes“ označuje, že uživateli pokoušejícímu se o přístup do systému byl odepřen přístup. Ve většině případů je tato chyba způsobena nepřesnými ověřovacími informacemi, jako je například chybně zadané uživatelské jméno a/nebo heslo.

Viz také  http://localhost/wp-admin

Chcete-li tento problém vyřešit, měl by uživatel znovu zkontrolovat své přihlašovací údaje a zkusit se znovu přihlásit. Pokud jsou přihlašovací údaje správné, měl by uživatel vyhledat další pomoc svého správce systému. Je také důležité zajistit, aby byl přístup k systému řádně omezen tak, aby k němu měli přístup pouze oprávnění uživatelé.

YouTube video

Tuto chybu může způsobit nesprávné uživatelské jméno, heslo, název hostitele nebo název databáze.

Pokud se pokusíte o přístup k databázi a zobrazí se chyba „přístup odepřen pro uživatele root localhost pomocí hesla ano“, je pravděpodobné, že jedno z vašich přihlašovacích údajů je nesprávné. Tento problém může být způsoben chybným uživatelským jménem, heslem, názvem hostitele nebo názvem databáze. Abyste se ujistili, že zadáváte do každého pole správné informace, znovu zkontrolujte své přihlašovací údaje a ujistěte se, že jsou správné. Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc s jeho řešením správce vaší databáze nebo poskytovatele ubytování.

Kontrola přesnosti uživatelského jména, hesla, názvu hostitele a názvu databáze pomůže tento problém vyřešit.

Při pokusu o přístup k databázi pomocí uživatele root localhost se může objevit chybová zpráva „Přístup odepřen pro uživatele root localhost s heslem ano“. V tomto případě je prvním krokem vyřešení problému ověřením přesnosti uživatelského jména, hesla, názvu hostitele a názvu databáze. Nejprve se ujistěte, že uživatelské jméno je správné a heslo je zadáno správně; pokud je některý z nich nesprávný, přístup bude odepřen. Poté se ujistěte, že je název hostitele správně zadán, protože to může způsobit problémy, pokud není zadáno správně. Nakonec se ujistěte, že název databáze je správný, protože to je často zdrojem problému. Jakmile jsou tyto prvky potvrzeny, problém by měl být vyřešen.

YouTube video

Znovu zkontrolujte, zda je správně zadáno uživatelské jméno a heslo.

V případě, že je uživateli odepřen přístup do systému, je důležité ověřit platnost uživatelského jména a hesla. Pokud je uživatelské jméno a heslo zadáno nesprávně, přístup bude odepřen. V důsledku toho je důležité zajistit správné zadání uživatelského jména a hesla, abyste získali přístup. V tomto případě bylo heslo yes použito k odepření přístupu k root localhost uživatele. V důsledku toho je důležité znovu zkontrolovat správnost uživatelského jména a hesla.

Viz také  ipv6 localhost

Znovu zkontrolujte, zda je název hostitele platný a odpovídá názvu zadanému v nastavení MySQL.

Při pokusu o přístup k databázi pomocí MySQL se může zobrazit chybová zpráva „přístup odepřen pro uživatele root localhost pomocí hesla ano“. To může být způsobeno řadou problémů, z nichž jedním je chybný název hostitele. Chcete-li pokračovat, ujistěte se, že název hostitele odpovídá názvu v konfiguraci MySQL. Pokud tomu tak není, možná budete muset aktualizovat název hostitele v konfiguračním souboru a restartovat službu MySQL.

Znovu zkontrolujte, zda je název databáze platný a shoduje se s názvem zadaným v nastavení MySQL.

V technickém dokumentu s názvem „Acceso denegado para el usuario raz Localhost usando contrasea S“ je důležité ověřit, zda je název databáze platný a odpovídá konfiguraci MySQL. To je zvláště důležité, pokud se vám zobrazuje chybová zpráva „Acceso denegado para usuario raz Localhost usando contrasea S“. Pro určení názvu databáze zadejte příkaz SHOW BASES DE DATOS; v příkazovém řádku MySQL. Zobrazí se seznam databází a jejich přidružených názvů. Jakmile je příslušná databáze identifikována, ujistěte se, že název databáze odpovídá názvu uvedenému v konfiguraci MySQL.

V případě potřeby resetujte heslo pro účet používaný k připojení.

Pokud se zobrazí chyba „přístup odepřen pro uživatele root localhost pomocí hesla ano“, je možné, že heslo pro uživatelské jméno, které používáte pro připojení, je nesprávné. Chcete-li resetovat heslo, otevřete terminál, zadejte „mysql -u root -p heslo“ a po zobrazení výzvy zadejte nové heslo. Jakmile vytvoříte své nové heslo, měli byste mít správný přístup k databázi.

Poskytněte správná oprávnění uživateli, který se připojuje k databázi.

Při pokusu o připojení k databázi musí uživatel použít správná oprávnění, aby bylo zajištěno, že připojení bude úspěšné. Pokud se uživatel pokusí připojit k databázi s nevhodnými oprávněními, vygeneruje se chybová zpráva „Přístup odepřen uživateli Root localhost pomocí hesla S“. Pokud má uživatel například omezený přístup k určitým databázím, nebude mít přístup k jiným. V tomto případě musí být uživateli udělena příslušná oprávnění, aby mohl přistupovat k databázi. Je také důležité zajistit, aby měl uživatel správné heslo pro přístup do databáze. Bez potřebných přihlašovacích údajů se uživatel nebude moci připojit k databázi.

Pokud vše ostatní selže, požádejte o pomoc správce databáze.

Pokud byly všechny ostatní pokusy o přístup k databázi neúspěšné, požádejte o pomoc správce databáze. Administrátor by měl být schopen určit příčinu problému „přístup odepřen pro uživatele root localhost pomocí hesla ano“ a poskytnout pokyny, jak získat přístup k databázi. V závislosti na složitosti databáze může správce potřebovat zkontrolovat databázové protokoly, resetovat heslo uživatele root nebo poskytnout konkrétnímu uživateli přístup k databázi. Pokud je databáze uložena v cloudovém prostředí, může být nutné kontaktovat poskytovatele cloudového úložiště a získat další pomoc.

Nakonec je důležité poznamenat, že chybový přístup zakázaný pro uživatele root localhost pomocí hesla ano znamená, že uživatelské jméno, heslo nebo obojí jsou nesprávné. Pokud zaznamenáte tento problém, je důležité, abyste znovu zkontrolovali své uživatelské jméno a heslo. Pokud používáte systém správy dat třetí strany, ujistěte se, že používáte správnou verzi softwaru. Tento problém lze rychle a snadno opravit správným uživatelským jménem a heslem.

Index