http://localhost:3000

Nejprve ahoj moji milí čtenáři……dnes si promluvíme o některých užitečných informacích týkajících se našeho počítače a technologie…… jak název napovídá, tato diskuze by se týkala spuštění serveru localhost……někdy se při spouštění setkáváme s chybou webový server na našich počítačích nebo osobním notebooku, takže jak problém vyřešit…… zde budeme hovořit o tomto problému a nabídneme další.

Jak spustím svůj server localhost 3000

Na doku musí fungovat služba.

Pokud ve svém prohlížeči přecházíte na http://localhost:3000 a něco nevidíte, možná neprovozujete server, který je hoden reagovat na dotazy HTTP.

Služba nemůže být databázový server.

Webové servery jsou servery HTTP, ačkoli existují i jiné typy serverů. Například pokud máte telnet server spuštěný na portu 3000, prohlížeč nebude reagovat na požadavky HTTP. Pokud používáte něco jiného než HTTP server, ujistěte se, že používáte správného klienta.

Jak začnu s Node.js po instalaci?

Jakmile máme vytvořen Node.js, pojďme vytvořit náš první webový server. Vytvořte soubor s názvem app.js, který obsahuje následující obsah:

const http = vyžadovat('http'); const hostname = '127.0.0.1'; const port = 3000; const server = http.createServer((req, res) => { res.statusCode = 200; res.setHeader('Content-Type', 'text/plain'); res.end('Hello World'); }) ; server.listen(port, název hostitele, () => { console.log(`Server běží na http://${název hostitele}:${port}/`); });

Podrobnější návod, jak začít s Node.js, najdete v Úvodu k Node.js.

Jak zkontrolujete, co běží na portu 3000

Podívejme se na první port, který je spojen s portem 3000; je to ten, který nám pomáhá připojit se k localhost. V předchozích verzích WordPress jsme tento port používali pro hostování statických HTML stránek s PHP. Mnozí se domnívají, že PHP-FPM se chová špatně, to však neznamená, že PHP nefunguje správně. Může dojít k nepředvídanému problému s místním hostitelem domény nebo softwarový firewall brány firewall mohl omylem zablokovat kontakt s místním hostitelem. Pokud se vaše obavy týkají SOH, vaše problémy mohou také pocházet z jiné části systému. pokud máte obavy ohledně konfigurace IP a váš NAT/firewall nefunguje, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb pro další informace.

Jak zabiju 3000 portů?

Zdá se, že moje aplikace Node.js na localhost:3000 je v procesu padání. Když jsem se ho pokusil spustit, proces aplikace uzlu byl informován, že je to stále starý, takže jsem ho musel ukončit, abych mohl spustit nový.

Pojďme to rozšířit: Můžeme si to představit takto:

netstat -ano | findstr:yourPortNumber

taskkill /PID zde zadejte své PID /F