http://localhost/phpmyadmin

Bạn cũng có thể truy cập phpMyAdmin trong máy chủ cục bộ của mình bằng cách sử dụng nút này:

Đi tới localhost / phpmyadmin

phpMyAdmin là một chương trình quản lý cơ sở dữ liệu dựa trên web mã nguồn mở miễn phí được viết bằng PHP nhằm quản lý cơ sở dữ liệu MySQL trực tuyến. Nó cung cấp tiến hành và thực hiện các truy vấn, cũng như quản lý cơ sở dữ liệu, quản lý bảng, quản lý trường, quản lý quan hệ, quản lý chỉ mục, quản lý bảng, quản lý quan hệ và quản lý chỉ mục. Quá trình sao lưu và nhập mà nó thực hiện thường bao gồm sao lưu kho lưu trữ và nhập dữ liệu từ các nguồn bên ngoài.

YouTube băng hình

Làm cách nào để chạy PHP trong phpMyAdmin?

Bạn không thể chạy PHP vào phpMyAdmin.

Tại sao phpMyAdmin không hoạt động

Hầu hết người dùng phải đối mặt với nhiều vấn đề khi sử dụng phpMyAdmin. Vấn đề cụ thể là “phpmyadmin không hoạt động”. Họ gặp phải vấn đề này do một số lỗi dữ liệu trên máy chủ hoặc hệ điều hành bị hỏng. Nếu bạn muốn khắc phục sự cố thì bạn phải làm theo các bước dưới đây.

Máy chủ lưu trữ chung / phpmyadmine Không có chức năng - Vấn đề đã được giải quyết

Đi tới cấu hình apache đầu tiên và quan trọng nhất.

Bây giờ, hãy truy cập “httpd.conf” của Apache để xem liệu bạn có đang mở một tab notepad hay không. ”

Kết thúc bằng ctrl + F từ “Nghe” hoặc đi tới Chỉnh sửa rồi chọn Tìm.

Thay thế “Nghe 80” bằng “Nghe 8080.”

Sau khi khám phá lại, hãy điều chỉnh “Nghe” và lưu “Máy chủ cục bộ ServerName: 80″ thành “Localhost ServerName:8080.

“Máy chủ địa phương / phpmyadmin gần như đã được sửa chữa” “

Bước 6: Vào lại cấu hình và chọn “Apache (httpd-sss.conf).”

Bước 7 có nghĩa là "Nghe 443" được tìm thấy và "Nghe 4433" để sửa đổi

Bước 8: Tìm và thay thế “” bằng “” và sao lưu nó.

Bước 9: Thiết lập và chọn “Dịch vụ và cổng cấu hình”, cập nhật và lưu cổng thành 8080 và 4433.

Bước 10: Khởi động lại, phpmyadmin / localhost đã được giải quyết.

YouTube băng hình

Xem thêm  http://localhost/xampp

Mục lục