http://localhost/index.php

localhost / index.php là một tệp đơn giản là một phần của trang web này. Đây là một trong những chức năng của trang web và giúp khách truy cập đến trang chủ định của họ một cách nhanh chóng. Nhưng chức năng này còn hữu ích hơn cả vì tính đơn giản của nó. Cấu trúc của index.php cung cấp cấu trúc quan trọng cho trang này, đó là lý do tại sao trước tiên chúng ta phải hiểu về nó trước khi tìm hiểu sâu hơn về trang này. Điều đó có nghĩa là mặc dù ý nghĩa chính xác của vị trí của index.php có thể khác nhau tùy thuộc vào ngôn ngữ PHP mà bạn đang sử dụng hoặc phát triển, nhưng nó luôn đúng rằng mật độ nội dung cho tài liệu HTML cũng là một yếu tố cần xem xét khi tạo index.php cấu trúc tệp. Điều quan trọng là bạn Một số người ghét PHP và sau đó họ yêu thích nó. Tôi đã bắt đầu một công việc mới gần đây và thật thú vị khi có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình yêu thích của mình. Tôi đã sử dụng Node.js tại nơi làm việc được vài tháng và mặc dù nó có thể rất thú vị nhưng nó cũng đòi hỏi nhiều kinh nghiệm để học hỏi. PHP là ngôn ngữ yêu thích của tôi, vì vậy tôi tự nhiên muốn sử dụng PHP trong công việc mới của mình. Tôi muốn trình bày một số lý do tại sao bạn nên sử dụng PHP trên trang web của mình, bao gồm bảo mật, tốc độ và các lợi ích khác như:

Các tệp tin.php là tệp PHP tương đương với các tệp HTML và chứa mã cho trình duyệt biết những gì sẽ hiển thị. Index.php là một trong những tệp như vậy và nếu bạn mở trình duyệt web, bạn sẽ thấy trang này hiển thị trong đó.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng có một công cụ cho phép bạn thao tác các tệp PHP trong trình duyệt của mình? Đây chính xác là những gì Localhost làm: nó cho phép bạn thực thi mã PHP trong trình duyệt web của mình mà không cần lưu trữ trên máy chủ hoặc cài đặt plugin. Localhost đã được viết bằng PHP vì nó được hỗ trợ rộng rãi và có rất nhiều khung công tác PHP đã hiển thị các chức năng cần thiết.

Trong một trang web dựa trên PHP, thư mục gốc của bạn phải là thư mục chính của bạn. Bạn có thể có nhiều thư mục con như nhà bếp, sân vườn, v.v., nhưng trong bài viết này, chúng tôi sẽ sử dụng "" localhost "" làm tên thực vật của cây. Bạn luôn có thể thay đổi điều này nếu bạn muốn. Trong thư mục chính của bạn là nơi bạn có thể tạo một thư mục và sau đó bên trong thư mục này, bạn có thể đặt các tệp. Các tệp được đề cập có thể là bất kỳ thứ gì từ hình ảnh đến tệp văn bản và thậm chí là tệp PHP.

localhost / là một hình thức chỉnh sửa tệp đơn giản. Bạn có thể thay đổi vị trí của nó và nhập hoặc chỉnh sửa các trường nếu cần. Bạn có thể điền biểu mẫu trong nửa giây bằng phương thức GET hoặc phương thức POST. Khi bạn hoàn tất việc sử dụng localhost / index.php, WordPress sẽ gửi biểu mẫu dưới dạng yêu cầu ĐĂNG tới một tác nhân người dùng cho phép bạn gửi cookie đến trình duyệt của mình (nếu bạn đã bật GET và nếu máy chủ của bạn hỗ trợ nó). Tác nhân người dùng cũng có thể được tùy chỉnh bằng cách chèn thêm HTML vào chính trang đó.