http://localhost:5774

IP của bạn: 2001:448a:5021:ae36:908:df93:f0e3:a773
Lục địa: Châu Á
Tên trình duyệt: Trình duyệt Chrome
Hệ điều hành: Windows 10

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách truy cập Cơ sở dữ liệu MySQL từ localhost sử dụng PHPMyadmin. Để bắt đầu, bạn cần có một phiên bản máy chủ MySQL hợp lệ trên máy cục bộ của mình. Nếu bạn chưa có, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về Cài đặt và thiết lập máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL. Khi bạn đã thiết lập máy chủ MySQL của mình hoặc đã kết nối nó với máy chủ cục bộ của bạn, bạn sẽ thấy nội dung tương tự như sau trong trình duyệt của mình: html> head> title>Welcome/title>: /title> /head> body> h1>a id=”welcome”>Welcome!/a>/h1> This có nghĩa là mọi thứ đều ổn và bạn có thể tiến hành bước tiếp theo. Để truy cập cơ sở dữ liệu MySQL từ Apache/Nginx/Caddy/v.v., chúng tôi cần một cách để ánh xạ số cổng đóng vai trò là giao diện giữa máy chủ web của chúng tôi và thế giới bên ngoài khi các yêu cầu HTTP đi qua nó (nghĩa là nó được ánh xạ ). Các cổng ánh xạ được xử lý bởi một phần mềm có tên là Chuyển tiếp cổng. Bạn có thể tìm thêm thông tin về chuyển tiếp cổng tại đây. Hãy tiếp tục bằng cách tạo một số thư mục để dễ dàng quản lý cơ sở dữ liệu MySQL và người dùng: mkdir /var/www/localhost/htdocs chown htdocs:www-data /var/www/localhost/htdocs Bây giờ chúng ta đã thiết lập tất cả các thư mục cần thiết để truy cập MySQL từ bên trong PHPMyAdmin, hãy'

Cổng localhost 5774 là gì

Số cổng localhost 5774 là một phần tiêu chuẩn của cấu hình localhost. Cổng thường được ánh xạ tới một quy trình lắng nghe cung cấp giao diện giữa máy chủ web của bạn và thế giới bên ngoài; giao diện này thường được gọi là “một điểm vào”. Các số cổng điển hình được máy chủ web của bạn sử dụng là 80, 443 và 8443.

Xem thêm  http://localhost/phpinfo.php

Sự cố với cổng localhost 5774

Vấn đề với cổng localhost 5774 là nó thường có tác động đáng kể đến hiệu suất của máy chủ web của bạn. Để tránh bất kỳ cạm bẫy nào, bạn nên sử dụng các cổng khác như 3306 hoặc 3307. Để thực hiện việc này, chúng tôi cần thay đổi số cổng trong tệp cấu hình của chúng tôi: sudo nano /etc/apache2/ports.conf và thêm dòng sau vào đó: Nghe 80

Giải pháp cho các vấn đề với localhost 5774

Nếu bạn gặp sự cố khi kết nối với MySQL, đây là một số giải pháp khả thi: – Đảm bảo tường lửa của bạn không chặn cổng 3306. – Kiểm tra cài đặt của bạn trên Apache/Nginx/Caddy/v.v. và đảm bảo rằng cổng MySQL được mở trong tệp cấu hình. – Nếu bạn vẫn không thể kết nối, hãy thử gỡ bỏ IPv6 địa chỉ từ tệp /etc/hosts của bạn và xem nó có hữu ích không.

Các tuyên bố

Tầm quan trọng của tiếp thị kỹ thuật số ngày càng trở nên quan trọng hơn khi các công ty cố gắng phát triển kinh doanh. Với tiếp thị kỹ thuật số, bạn có khả năng tiếp cận đối tượng lý tưởng của mình và khiến họ mua hàng trực tiếp. Đối với các thương hiệu không thể tự làm điều này, dịch vụ SEO thuê ngoài có thể giúp thúc đẩy kết quả dưới dạng tăng mức độ tương tác của khách hàng, tỷ lệ chuyển đổi cao hơn và khách hàng tiềm năng chất lượng cho doanh nghiệp của bạn.