http://localhost:4848

IP của bạn: 54.36.148.249
Lục địa: Europe
Quốc gia: France
Mã quốc gia: FR
Vùng đất: IDF
Tên vùng: Île-de-France
Thành phố: Paris
Vĩ độ: 48.8323
Kinh độ: 2.4075
Múi giờ: Europe/Paris
Tiền tệ: EUR
Thông tin ISP: OVH SAS
Tên trình duyệt: Unknown
Hệ điều hành: Unknown OS Platform
Lá cờ Tổ quốc: Tới localhost: 4848

Java không thể mở localhost: 4848. Điều này thường xảy ra do tường lửa của bạn đang chặn quyền truy cập vào máy chủ. Hãy thử nâng cấp tường lửa của bạn hoặc thay đổi số cổng cho java.

Bạn đang tìm cách kiểm tra tính khả dụng của dịch vụ đang sử dụng trên máy tính của mình? Bạn có thể thử mở trình duyệt web và nhập localhost: 4848 vào thanh địa chỉ, nhưng nếu bạn không muốn cài đặt máy chủ web của riêng mình thì sao? Nếu bạn đang chạy phần mềm Java của Oracle, có nhiều cách để gửi yêu cầu bằng máy chủ proxy. Máy chủ ủy quyền cho phép bạn kết nối với máy chủ web đằng sau mạng riêng ảo hoặc VPN - trong trường hợp này được cài đặt an toàn trên máy tính của bạn.

localhost: 4848 không phản hồi. Không thể kết nối với localhost: 4848 - Kết nối bị từ chối. Có thể do proxy hoặc sự cố tương tự được tìm thấy trong cấu hình máy chủ web của bạn. Hãy thử thay đổi cài đặt của bạn và kiểm tra lại thường xuyên để tìm lỗi.

Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi từ những người mới bắt đầu sử dụng Java để thiết lập localhost: 4848 trong máy chủ của họ. Thường được theo sau bởi "" tại sao tôi phải làm điều đó? "" Hoặc "" cách đơn giản nhất là gì? "" Tôi biết chỉ cần mở một cổng có vẻ hiển nhiên nhưng trước khi bạn làm điều đó, hãy xem những điều sau hai chủ đề:

Localhost: 4848 là một máy chủ riêng ảo, nó chuyển hướng tất cả các yêu cầu đến localhost: 8080 để thay thế. Tuy nhiên, nếu bạn cố gắng truy cập localhost: 4848 thông qua trình duyệt của mình trong khi bạn đang ở localhost: 8080, bạn sẽ nhận được một trang như sau: