http://localhost:3000

Trước hết, xin chào các độc giả thân yêu của tôi …… hôm nay chúng ta sẽ nói về một số thông tin hữu ích liên quan đến máy tính và công nghệ của chúng ta …… như tiêu đề cho biết cuộc thảo luận này sẽ là về việc khởi động một máy chủ localhost …… đôi khi chúng ta gặp lỗi khi khởi động một máy chủ web trên máy tính của chúng tôi hoặc một máy tính xách tay cá nhân, vậy làm thế nào để giải quyết vấn đề …… ở đây chúng ta sẽ nói về vấn đề này và đưa ra một số vấn đề khác.

Làm cách nào để khởi động máy chủ localhost 3000 của tôi

Phải có một dịch vụ hoạt động trên bến tàu.

Nếu bạn đang truy cập http: // localhost: 3000 trong trình duyệt của mình và bạn không thấy thứ gì đó, có thể bạn đang vận hành một máy chủ không đáng để phản hồi các truy vấn HTTP.

Dịch vụ không thể là một máy chủ cơ sở dữ liệu.

Máy chủ web là máy chủ HTTP, mặc dù cũng có các loại máy chủ khác. Ví dụ: nếu bạn có một máy chủ telnet chạy trên cổng 3000, trình duyệt sẽ không phản hồi các yêu cầu HTTP. Nếu bạn đang chạy thứ gì đó không phải là máy chủ HTTP, hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng đúng máy khách.

Làm cách nào để bắt đầu với Node.js sau khi tôi cài đặt nó?

Khi chúng ta đã xây dựng Node.js, hãy tạo máy chủ web đầu tiên của chúng ta. Tạo một tệp có tên app.js chứa các nội dung sau:

const http = request ('http'); const hostname = '127.0.0.1'; cổng const = 3000; const server = http.createServer ((req, res) => {res.statusCode = 200; res.setHeader ('Content-Type', 'text / pure'); res.end ('Hello World');}) ; server.listen (port, hostname, () => {console.log (`Server đang chạy tại http: // $ {hostname}: $ {port} /`);});

Vui lòng tham khảo Giới thiệu Node.js để có hướng dẫn chi tiết hơn để bắt đầu với Node.js.

Làm thế nào để bạn kiểm tra những gì đang chạy trên cổng 3000

Hãy xem cổng đầu tiên được liên kết với cổng 3000; nó là một trong những giúp chúng tôi kết nối với localhost. Trong các phiên bản trước của WordPress, chúng tôi sẽ sử dụng cổng này để lưu trữ các trang HTML tĩnh với PHP. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng PHP-FPM đang hoạt động sai không có nghĩa là PHP đang hoạt động sai. Sự cố không lường trước có thể xảy ra với máy chủ cục bộ của miền hoặc tường lửa của phần mềm tường lửa có thể đã vô tình chặn liên lạc với máy chủ cục bộ. Nếu mối quan tâm của bạn thuộc về SOH, thì vấn đề của bạn cũng có thể xuất phát từ một phần khác của hệ thống. nếu bạn lo lắng về cấu hình IP của mình và NAT / tường lửa của bạn không hoạt động, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn để biết thêm thông tin.

Làm cách nào để diệt cổng 3000?

Có vẻ như ứng dụng Node.js của tôi trên localhost: 3000 đang trong quá trình gặp sự cố. Khi tôi cố gắng khởi động nó, quá trình ứng dụng nút và tôi được thông báo rằng nó vẫn là nút cũ, vì vậy tôi phải chấm dứt nó để bắt đầu nút mới.

Hãy để chúng tôi mở rộng: Chúng tôi có thể nghĩ về nó như thế này:

netstat -ano | findstr:yourPortNumber

taskkill / PID typeyourPIDhere / F