http://localhost:4848

`Java ไม่สามารถเปิด localhost:4848 ซึ่งมักเกิดขึ้นเนื่องจากไฟร์วอลล์ของคุณบล็อกการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ ลองอัพเกรดไฟร์วอลล์ของคุณหรือเปลี่ยนหมายเลขพอร์ตสำหรับจาวา

คุณกำลังมองหาวิธีตรวจสอบความพร้อมใช้งานของบริการที่คุณใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่? คุณสามารถลองเปิดเว็บเบราว์เซอร์และป้อน localhost:4848 ลงในแถบที่อยู่ได้ แต่ถ้าคุณไม่ต้องการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองล่ะ หากคุณกำลังใช้งานซอฟต์แวร์ Java ของ Oracle มีวิธีให้บริการคำขอโดยใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายส่วนตัวเสมือนหรือ VPN ซึ่งในกรณีนี้ได้รับการติดตั้งอย่างปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ของคุณ

localhost:4848 ไม่ตอบสนอง ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ localhost:4848 – การเชื่อมต่อถูกปฏิเสธ อาจเกิดจากพร็อกซีหรือปัญหาที่คล้ายกันที่พบในการกำหนดค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ลองเปลี่ยนการตั้งค่าและกลับมาตรวจสอบข้อผิดพลาดเป็นประจำ

ฉันได้รับคำถามมากมายตั้งแต่เริ่มต้นใน Java ไปจนถึงการตั้งค่า localhost:4848 ในเซิร์ฟเวอร์ของพวกเขา โดยปกติแล้วจะตามด้วย ""ทำไมฉันจึงควรทำอย่างนั้น" หรือ "อะไรคือวิธีที่ง่ายที่สุด"" ฉันรู้ว่าการเปิดพอร์ตอาจดูเหมือนชัดเจน แต่ก่อนที่คุณจะทำอย่างนั้น ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ สองหัวข้อ:

Localhost:4848 เป็นสิ่งที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือน ซึ่งเปลี่ยนเส้นทางคำขอทั้งหมดไปยัง localhost:8080 แทน อย่างไรก็ตาม หากคุณพยายามเข้าถึง localhost:4848 ผ่านเบราว์เซอร์ขณะที่คุณอยู่ที่ localhost:8080 อยู่แล้ว คุณจะได้รับหน้าดังนี้