http://localhost/phpmyadmin

Du kan också besöka phpMyAdmin i din lokala värd genom att använda den här knappen:

Gå till localhost/phpmyadmin

phpMyAdmin är ett gratis webbaserat databashanteringsprogram med öppen källkod skrivet i PHP som är avsett att hantera MySQL-databaser online. Det erbjuder att utföra och utföra frågor, såväl som databashantering, tabellhantering, fälthantering, relationshantering, indexhantering, tabellhantering, relationshantering och indexhantering. De säkerhetskopierings- och importprocesser som den genomför inkluderar ofta arkivsäkerhetskopiering och dataimport från externa källor.

YouTube video

Hur kör jag PHP i phpMyAdmin?

Du kan inte köra PHP i phpMyAdmin.

Varför fungerar inte phpMyAdmin

De flesta av användarna möter många problem när de använder phpMyAdmin. Det särskilda problemet är att "phpmyadmin inte fungerar". De möter detta problem på grund av viss korruption av data på servern eller operativsystemet. Om du vill åtgärda ett problem bör du följa stegen nedan.

Gemensam värd/phpmyadmine fungerar inte – Problem löst

Gå till apache config först och främst.

Gå nu till Apaches "httpd.conf" för att se om du öppnar en anteckningsblocksflik."

Avsluta med ctrl + F ordet "Lyssna" eller gå till Redigera och välj sedan Sök.

Ersätt "Lyssna 80" med "Lyssna 8080.”

Upptäck igen, justera "Lyssna" och spara "Lokal värd Servernamn: 80″ till "Localhost ServerName:8080.

"Landsvärden/phpmyadmin är nästan fixad" "

Steg 6: Gå till config igen och välj "Apache (httpd-sss.conf)."

Steg 7 betyder att "Lyssna 443" ska hittas och "Lyssna 4433" ska modifieras

Steg 8: Hitta och ersätt "" med "" och säkerhetskopiera det.

Steg 9: Konfigurera och välj "Configurations Service & Ports" och uppdatera och spara porten till 8080 och 4433.

Steg 10: Starta om, phpmyadmin/localhost är löst.

YouTube video

Se även  http://localhost:4200

Index