Käyttöehdot

Käyttöehdot on viimeksi päivitetty toukokuu 13, 2021

1. Esittely

Nämä ehdot koskevat tätä verkkosivustoa ja tuotteisiimme ja palveluihimme liittyviä liiketoimia. Sinua voivat sitoa lisäsopimukset, jotka liittyvät suhteeseesi meihin tai kaikki meiltä saamasi tuotteet tai palvelut. Jos lisäsopimusten määräykset ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, näiden lisäsopimusten määräykset ovat päteviä.

2. Sidonta

Rekisteröitymällä tälle verkkosivustolle, käyttämällä tätä verkkosivustoa tai muuten käyttämällä sitä, sitoudut noudattamaan näitä alla olevia ehtoja. Pelkästään tämän verkkosivuston käyttö edellyttää näiden ehtojen tuntemista ja hyväksymistä. Joissakin erityistapauksissa voimme myös pyytää sinua nimenomaisesti suostumaan.

3. Sähköinen viestintä

Käyttämällä tätä verkkosivustoa tai kommunikoimalla kanssamme sähköisesti hyväksyt ja hyväksyt sen, että voimme olla sinuun yhteydessä sähköisesti verkkosivustollamme tai lähettämällä sinulle sähköpostin, ja hyväksyt, että kaikki sopimukset, ilmoitukset, tiedot ja muut viestit, joita me tarjota sinulle sähköisesti täyttämään kaikki lailliset vaatimukset, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, vaatimus, jonka mukaan tällaisen viestinnän tulee olla kirjallista.

4. Immateriaalioikeudet

Me tai lisenssinantajamme omistamme ja hallitsemme kaikkia verkkosivuston tekijänoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia sekä tietoja, tietoja ja muita resursseja, joita verkkosivustolla näytetään tai jotka ovat käytettävissä.

4.1 Kaikki oikeudet pidätetään

Ellei tietty sisältö toisin määrää, sinulle ei myönnetä lisenssiä tai muita oikeuksia tekijänoikeuteen, tavaramerkkiin, patenttiin tai muihin immateriaalioikeuksiin. Tämä tarkoittaa, että et käytä, kopioi, jäljennä, esitä, näytä, jaa, upota mihinkään sähköiseen välineeseen, muuta, käännä uudelleen, pura, siirrä, lataa, lähetä, kaupallista, myy, markkinoi tai kaupallista mitään tämän verkkosivuston resursseja. missään muodossa, ilman meidän etukäteen antamaa kirjallista lupaamme, paitsi ja vain siltä osin kuin pakottavassa laissa (kuten lainausoikeus) toisin määrätään.

5. Kolmannen osapuolen omaisuus

Sivustomme voi sisältää hyperlinkkejä tai muita viittauksia toisen osapuolen verkkosivustoille. Emme valvo tai tarkista muiden osapuolten verkkosivustojen sisältöä, joihin on linkki tältä verkkosivustolta. Muiden verkkosivustojen tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin sovelletaan kyseisten kolmansien osapuolten soveltuvia ehtoja. Emme välttämättä jaa tai tue kyseisillä verkkosivustoilla ilmaistuja mielipiteitä tai materiaalia.

Emme ole vastuussa mistään näiden sivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä. Vastaat kaikista näiden verkkosivustojen ja niihin liittyvien kolmannen osapuolen palvelujen käyttöön liittyvistä riskeistä. Emme ota mitään vastuuta mistään menetyksistä tai vahingoista millä tahansa tavalla, olipa syy mikä tahansa, joka johtuu henkilötietojen luovuttamisesta kolmansille osapuolille.

6. Vastuullinen käyttö

Vierailemalla verkkosivustollamme hyväksyt sen, että käytät sitä vain näissä Ehdoissa, mahdollisissa lisäsopimuksissamme ja sovellettavissa laeissa, määräyksissä ja yleisesti hyväksytyissä verkkokäytännöissä ja alan ohjeissa sallittuihin tarkoituksiin. Et saa käyttää verkkosivustoamme tai palveluitamme käyttääksesi, julkaistaksesi tai jakaaksesi mitään materiaalia, joka koostuu (tai on linkitetty) haittaohjelmista; käyttää verkkosivustoltamme kerättyjä tietoja mihin tahansa suoramarkkinointitoimintaan tai suorittaa järjestelmällisiä tai automatisoituja tiedonkeruutoimia verkkosivustollamme tai siihen liittyen.

Sellaisen toiminnan harjoittaminen, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa verkkosivustolle tai häiritsee verkkosivuston suorituskykyä, saatavuutta tai saavutettavuutta, on ehdottomasti kielletty.

7. Idean lähettäminen

Älä lähetä ideoita, keksintöjä, teoksia tai muita tietoja, joita voidaan pitää omana immateriaaliomaisuutesi ja jonka haluaisit esittää meille, ellemme ole ensin allekirjoittaneet immateriaaliomaisuutta koskevaa sopimusta tai salassapitosopimusta. Jos paljastat sen meille ilman tällaista kirjallista sopimusta, annat meille maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, rojaltivapaan lisenssin käyttää, jäljentää, tallentaa, mukauttaa, julkaista, kääntää ja jakaa sisältöäsi missä tahansa olemassa olevassa tai tulevassa mediassa. .

8. Käytön lopettaminen

Voimme oman harkintamme mukaan milloin tahansa muokata verkkosivustoa tai mitä tahansa sen palvelua tai lopettaa niiden käytön väliaikaisesti tai pysyvästi. Hyväksyt, että emme ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle sellaisista muutoksista, keskeyttämisestä tai keskeyttämisestä, joka koskee pääsyäsi tai käyttöäsi tai mitä tahansa sisältöä, jonka olet mahdollisesti jakanut verkkosivustolla. Sinulla ei ole oikeutta mihinkään korvaukseen tai muuhun maksuun, vaikka tietyt ominaisuudet, asetukset ja/tai sisältö, jonka olet lähettänyt tai johon olet alkanut luottaa, katoaisi pysyvästi. Et saa kiertää tai ohittaa tai yrittää kiertää tai ohittaa mitään pääsynrajoitustoimenpiteitä verkkosivustollamme.

9. Takuut ja vastuu

Mikään tässä osiossa ei rajoita tai sulje pois mitään lain edellyttämää takuuta, jonka rajoittaminen tai poissulkeminen olisi laitonta. Tämä verkkosivusto ja kaikki sen sisältö tarjotaan "sellaisenaan" ja "sellaisena kuin saatavilla", ja ne voivat sisältää epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. Kieltäydymme nimenomaisesti kaikista sisällön saatavuuteen, tarkkuuteen tai täydellisyyteen liittyvistä takuista, olivatpa ne nimenomaisia tai oletettuja. Emme takaa, että:

  • tämä verkkosivusto tai sisältömme täyttää vaatimukset;
  • tämä verkkosivusto on käytettävissä keskeytyksettä, oikea-aikaisesti, turvallisesti tai virheettömästi.

Mikään tällä verkkosivustolla ei muodosta tai sen ole tarkoitus muodostaa minkäänlaista oikeudellista, taloudellista tai lääketieteellistä neuvontaa. Jos tarvitset neuvoja, ota yhteyttä asianmukaiseen ammattilaiseen.

Seuraavia tämän osion määräyksiä sovelletaan sovellettavan lain sallimissa rajoissa, eivätkä ne rajoita tai sulje pois vastuutamme mistään sellaisesta asiasta, jonka rajoittaminen tai poistaminen vastuustamme olisi laitonta tai laitonta. Emme ole missään tapauksessa vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista (mukaan lukien vahingot, jotka aiheutuvat voiton tai tulon menetyksestä, tietojen, ohjelmiston tai tietokannan menetyksestä tai vioittumisesta tai omaisuuden tai datan menetyksestä tai vahingoittumisesta), jotka aiheutuvat sinulle tai jollekin kolmannelle osapuoli, joka johtuu pääsystäsi verkkosivustollemme tai sen käytöstä.

Ellei missään lisäsopimuksessa nimenomaisesti toisin mainita, meidän suurin vastuumme sinulle kaikista vahingoista, jotka johtuvat verkkosivustosta tai verkkosivuston kautta markkinoiduista tai myydyistä tuotteista tai palveluista tai liittyvät niihin, riippumatta vastuun määräävän oikeustoimen muodosta ( olipa kyse sopimuksesta, tasapuolisuudesta, laiminlyönnistä, aiotusta menettelystä, vahingonkorvausvelvollisuudesta tai muusta) rajoittuu kokonaishintaan, jonka maksoit meille ostaaksesi tällaisia tuotteita tai palveluita tai käyttääksesi verkkosivustoa. Tällainen rajoitus koskee kaikkia vaatimuksiasi, toimiasi ja kanteen syitä kaikenlaisiin ja luonteeltaan.

10. Yksityisyys

Päästäksesi verkkosivustoomme ja/tai palveluihimme, saatat joutua antamaan tiettyjä tietoja itsestäsi osana rekisteröintiprosessia. Hyväksyt, että kaikki antamasi tiedot ovat aina tarkkoja, oikeita ja ajan tasalla.

Olemme kehittäneet käytännön vastataksemme mahdollisiin tietosuojaongelmiisi. Lisätietoja saat osoitteestamme Tietosuojalausunto ja meidän Evästekäytäntö.

11. Helppokäyttöisyys

Olemme sitoutuneet tuomaan tarjoamamme sisällön vammaisten ihmisten ulottuville. Jos sinulla on vamma etkä pääse vammaisuutesi vuoksi mihinkään verkkosivustomme osaan, pyydämme sinua ilmoittamaan meille, mukaan lukien yksityiskohtaisen kuvauksen kohtaamastasi ongelmasta. Jos ongelma on helposti tunnistettavissa ja ratkaistavissa alan standardien tietotekniikan työkalujen ja tekniikoiden mukaisesti, ratkaisemme sen viipymättä.

12. Vientirajoitukset / Lainmukaisuus

Pääsy verkkosivustolle alueilta tai maista, joissa sivustolla myytävien tuotteiden tai palveluiden Sisältö tai ostaminen on laitonta, on kielletty. Et saa käyttää tätä verkkosivustoa Yhdysvaltojen vientilakien ja -määräysten vastaisesti.

13. Tehtävä

Et saa siirtää, siirtää tai alihankinta mitään näiden ehtojen mukaisia oikeuksiasi ja/tai velvollisuuksiasi kokonaan tai osittain millekään kolmannelle osapuolelle ilman kirjallista lupaamme. Kaikki väitetyt tämän kohdan vastaiset toimeksiannot ovat mitättömiä.

14. Näiden ehtojen rikkominen

Rajoittamatta muita näiden käyttöehtojen mukaisia oikeuksiamme, jos rikot näitä ehtoja jollakin tavalla, voimme ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa toimiin rikkomuksen käsittelemiseksi, mukaan lukien tilapäisesti tai pysyvästi pääsysi verkkosivustolle, yhteydenotto Internet-palveluntarjoajaasi pyytääkseen sinua estämään pääsysi verkkosivustolle ja/tai ryhtymään oikeustoimiin sinua vastaan.

15. Ylivoimainen este

Lukuun ottamatta tämän mukaisia rahanmaksuvelvoitteita, kummankaan osapuolen viivästyminen, laiminlyönti tai laiminlyönti tämän velvoitteensa täyttämisessä tai noudattamisessa ei katsota näiden ehtojen rikkomiseen, jos ja niin kauan kuin tällainen viivästys, epäonnistuminen tai laiminlyönti on tapahtunut. laiminlyönti johtuu mistä tahansa syystä, joka ei ole kyseisen osapuolen hallittavissa.

16. Korvaus

Suostut korvaamaan, puolustamaan ja pitämään meidät vaarattomina kaikista vaateista, vastuista, vahingoista, menetyksistä ja kuluista, jotka liittyvät näiden ehtojen ja sovellettavien lakien rikkomiseen, mukaan lukien immateriaalioikeudet ja yksityisyysoikeudet. Korvaat meille viipymättä vahingot, tappiot, kustannukset ja kulut, jotka liittyvät tällaisiin vaatimuksiin tai johtuvat niistä.

17. Luopuminen

Näiden ehtojen ja minkä tahansa sopimuksen ehtojen täytäntöönpanon laiminlyöntiä tai irtisanomismahdollisuuden käyttämättä jättämistä ei katsota kyseisistä ehdoista luopumiseksi, eikä se vaikuta näiden käyttöehtojen tai minkään muun sopimuksen pätevyyteen. Sopimus tai jokin sen osa tai oikeus sen jälkeen panna täytäntöön jokainen määräys.

18. Kieli

Näitä ehtoja tulkitaan ja tulkitaan yksinomaan Suomalainen. Kaikki ilmoitukset ja kirjeenvaihto kirjoitetaan yksinomaan tällä kielellä.

19. Koko sopimus

Nämä käyttöehdot yhdessä meidän Tietosuojalausunto ja Evästekäytäntö, muodostavat koko sopimuksen sinun ja locall.hostin välillä liittyen tämän verkkosivuston käyttöön.

20. Näiden ehtojen päivittäminen

Saatamme päivittää näitä käyttöehtoja ajoittain. Sinun velvollisuutesi on tarkistaa nämä käyttöehdot säännöllisesti muutosten tai päivitysten varalta. Näiden käyttöehtojen alussa ilmoitettu päivämäärä on viimeisin tarkistuspäivä. Näihin ehtoihin tehdyt muutokset tulevat voimaan, kun tällaiset muutokset julkaistaan tällä verkkosivustolla. Tämän verkkosivuston käytön jatkaminen muutosten tai päivitysten lähettämisen jälkeen katsotaan ilmoitukseksi hyväksymisestäsi ja sitoudut noudattamaan näitä ehtoja.

21. Lain ja toimivallan valinta

Näihin ehtoihin sovelletaan Yhdysvaltojen lakeja. Kaikki näihin käyttöehtoihin liittyvät kiistat ovat Yhdysvaltojen tuomioistuinten lainkäyttövallan alaisia. Jos tuomioistuin tai muu viranomainen toteaa jonkin näiden ehtojen osan tai säännöksen pätemättömäksi ja/tai täytäntöönpanokelvottomaksi sovellettavan lain mukaan, kyseistä osaa tai määräystä muutetaan, poistetaan ja/tai pannaan täytäntöön suurimmassa sallitussa laajuudessa siten, että toteuttaa näiden käyttöehtojen tarkoitus. Muut säännökset eivät vaikuta.

22. Yhteystiedot

Tämän sivuston omistaa ja ylläpitää locall.host.

Voit ottaa meihin yhteyttä koskien näitä ehtoja kirjoittamalla tai lähettämällä meille sähköpostia seuraavaan osoitteeseen: [email protected]
3846 Elliot Avenue
Seattle, Washington (WA), 98133

23. Lataa

Voit myös ladata käyttöehtomme PDF-tiedostona.